physicool används inom den offentliga sjukhusvården i England, privata sjukhus och av sjukvårdspersonal för att minska smärta, svullnad och inflammation.

Vi letar alltid efter nya sätt att förbättra patientens eftervård. Physicool minskar patientens smärta och får dem tillbaka hem snabbare. Physicool inte bara mobiliserar patienter snabbare än Cryo Cuff, det kostar också bara en tredjedel.

Dr. Simon Garrett, Consultant Trauma & Orthopedic Surgeon, Dorchester County Hospital NHS Trust

Integrerad kyla och kompression är kliniskt bevisad att minska svullnad och återge rörelseförmåga. Tack vare de fördelar som erbjuds med physicool fördrar nu många kirurger och terapeuter att använda Physicool framför andra alternativ.

Physicool användes ursprungligen av kirurger på patienter efter knäledsoperationer. När physicool appliceras på en kroppsdel avdunstar vätskan snabbt och drar med sig värmen - vilket minskar svullnad och smärta. Bandaget är tillverkad av en väv med öppna celler som möjliggör kylvätskans avdunstning och ger 2 till 3 timmars kylning innan ny vätska måste tillsättas.

Tack vare de initiella framgångarna vid knäledsbyten (Garrett, 2012); används Physicool nu för att förbättra den postoperativa patientrehabilitering vid flertalet operationer, trauman, ledinflammationer, hematom och ledgångsreumatism.

Kliniska bevis

Utan de associerade riskerna  med isbaserade terapier, har physicool visat sig överträffa befintliga kylbehandlingar. Under 2012 genomförde A. Mumith MRCS, Mr M Barrett MRCS och S. Garrett FRCS (Tr & Orth) en etiskt godkänd, icke-komersiell studie för att jämföra effekten av physicool med Cryo Cuff kylsystem på patienter efter byte av knäled. Den metod som användes var en randomiserad studie av sjukhusvård med total 80 patienter. Alla knäbyten utfördes av samma kirurg med standard kirurgi.

Kylprodukterna tilldelades den första postoperativa dagen. Smärtnivåer samt rörelseförmåga registrerades före och efter 30 minuters kylbehandling. Resultat registrerades den 1: a och 2: a postoperativa dagen därefter skrevs patienterna ut.

Resultat

På den första postoperativa dagen hade physicool gruppen en förbättring av rörelseförmågan på 20,38 ° vilket var 65% bättre än vad som uppnåddes av Cryo/Cuff gruppen och physicool gruppens smärtnivå minskade med 44% mer än av Cryo/Cuff gruppen. På den andra postoperativa dagen, hade physicool gruppen en förbättring av rörligheten som var  83% bättre än den som uppnådes av Cryo/Cuff gruppen och physicool gruppens smärtnivå minskade med 116% jämfört med minskningen som uppnåddes av Cryo/Cuff gruppen.

Även om det finns anekdotiska bevis på att physicool gruppen fortsatte att överträffa Cryo/Cuff gruppen efter att patienterna skrevs ut, kunde denna förbättring inte räknas som en del av denna första studie.

Vid tillämpningen av studien var kylningen för båda grupperna begränsad till två 30 minuters sessioner per dag. Vid normal användning är en viktig fördel med att använda physicool att den kan användas under betydligt längre perioder än vad som skulle vara möjligt för Cryo/Cuff. Eftersom physicool inte begränsar ambulatorisk rörelse, kan bandaget lämnas på och kommer att kyla i upp till två timmar innan all kylvätska har avdunstat och bandaget kan sedan återfuktas med ny vätska.

Man tror att vid normal klinisk användning, både före och efter utskrivning, kommer patienter att vara villiga att använda Physicool oftare och under längre perioder än de skulle överväga att använda Cryo/Cuff. Deras förbättringar i rörelseförmåga och smärtlindring skulle sannolikt vara ännu större än vad som uppnåtts i denna studie.

Rekommenderade produkter

Physicool Combination Pack

A-bandage + 150 ml coolant

Physicool Bandage B

Kylbandage för t.ex. lår och axel

Tillagd i varukorgen