Artrit - Ledinflammationer

Enkelt uttryckt, artrit innebär inflammation i lederna. Det finns mer än 100 tillstånd som går under namnet artrit. Den gemensamma nämnaren för alla dessa tillstånd är led och muskuloskeletal smärta.

De olika varianterna av artrit sträcker sig från relativt milda symptom såsom tendinit och gikt till ledgångsreumatism.

Symptom:

Symtomen varierar på de olika typerna av artrit, men smärta och inflammation är de vanligaste indikationerna. Varningssignaler kan vara något av följande symtom:

  • Rodnad
  • Svullnad
  • Värme
  • Smärta

Vad orsakar artrit?

Orsaken till de flesta former av artrit är fortfarande okänd. Experter tror att det finns många olika orsaker; trauma i leden, infektion i leden, slitage eller ålder. Genetik och livsstil misstänks också kunna påverka utveckling av artrit.

Behandling av artrit

Artritbehandling innefattar i allmänhet motion, kost, sjukgymnastik, medicinering och ibland kirurgi för att korrigera ledskador.

Det främsta syftet med behandling är att ge smärtlindring samt att förbättra rörligheten och styrkan i lederna. Behandling kan hjälpa till att lindra smärta och stelhet, men sjukdomen kan ändå fortsätta att utvecklas. Detsamma gällde för ledgångsreumatism tidigare, men behandlingar under de senaste åren har kunnat bromsa eller stoppa utvecklingen av ledskada.

 

Använda Physicool för att behandla ledinflammation och smärta

Linda ett physicool bandage runt leden för att dra ut värmen samt minska smärta och inflammation. physicool är en kliniskt godkänd kylbehandling som används inom NHS, av sjukgymnaster och hemma. Varje bandage kan återanvändas och ger alla fördelarna som med is utan behov av frys och utan risk för kylskador som isen kan orsaka.

När bandaget appliceras på området kommer vätskan att avdunsta. Avdunstningen gör att värmen dras ur området. Detta kyler underliggande vävnader och ben vilket kraftigt minskar svullnad och smärta. Bandaget kan användas så länge som krävs utan risk för is-relaterade skador.

 

Användarrecension: Ledgångsreumatism och physicool

Jag kontaktade dig angående min 90-åriga mamma som lider av ledgångsreumatism i sitt högra knä och i ryggraden. Du föreslog att hon skulle testa physicool bandage. Jag tog med det till henne för drygt en vecka sedan och hon gick med på att testa det även om hon var lite skeptisk. De smärtstillande läkemedel som hon har fått av sin läkare har endast en begränsad effekt under en relativt kort tidsperiod och hon är bara tillåten att använda en begränsad mängd inom en 24-timmarsperiod. Hon testade bandaget på kvällen och när jag talade med henne nästa morgon kunde hon verkligen inte tro att det var möjligt. Hon hade varit utan smärta under en mycket längre tid än med något av läkemedlen och kunde röra sig mycket bättre. Sedan dess har hon använt det varje dag, tar av det och fyller på med mer vätska och lägger sedan om det igen och hon är verkligen överlycklig över resultatet. Hon är i stort sett utan smärta större delen av dagen. Hon har nu också kunnat minska antalet smärtstillande medel som hon tar och använder sig av dem mest för sin rygg där hon har artrit i ryggraden. På min mors och mina vägnar vill jag tacka dig för vad du har gjort för henne. Det har avsevärt förbättrat hennes livskvalitet vid en tidpunkt då droger misslyckades.

Med vänlig hälsning, Rodney Pitt

 

Rekommenderade produkter vid artrit

Physicool Bandage A

Unikt kylbandage för t.ex. fot, knä, hand och armbåge

Physicool Bandage B

Kylbandage för t.ex. lår och axel

Physicool Combination Pack

A-bandage + 150 ml coolant