Artros

Artros eller osteoartrit är en sjukdom som innebär att en eller flera leders brosk blivit nedbrutet, ofta felaktigt kallat "ledförslitning".

Det finns primär och sekundär artros. Den drabbar främst äldre och därefter överviktiga. Vid belastning och rörelser uppstår smärta. Hand-, höft-, knä- och tåleder drabbas oftast. Ledsvullnad och felställning är vanligt. Det är inte ovanligt, till och med förväntbart att man slutar med många tidigare aktiviteter och att kroppsvikten därmed höjs, processen kommer då att fortskrida.

Utan någon synlig bakomliggande orsak kan den primära artrosen utvecklas. Däremot framkommer den sekundära artrosen efter sjukdom, t.ex. reumatoid artrit, eller efter ett trauma. 

Brosk genomströmmas inte av blod utan bibehålls av ledvätska. När brosket komprimeras genom belastning för att sedan expandera sugs ledvätska in i brosket. Därför är belastning av lederna viktigt för att förebygga och motverka artros. Forskning visar att den absolut bästa behandlingen vid lätt till måttlig artros är träning. 

Många läkare rekommenderar att du använder kylande behadling som physicool för att minska inflammation och lindra smärta och stelhet. Att använda physicool två gånger om dagen i 30 minuter har hjälpt många som lider av smärta och stelhet då kyla och komprimering minskar svullnad.

physicool är ett återanvändbart bomullsbandage impregnerat med en patenterad vätska som drar ut värme från de drabbade vävnader genom snabb avdunstning. Medan de djupa vävnader kyls ger den samtidiga kompressionseffekten av physicool minskad inflammation i den skadade mjuka vävnaden vilket hjälper till att främja läkning.

 

rekommenderade produkter vid artros

Rekommenderade produkter vid artros

Physicool Bandage A

Unikt kylbandage för t.ex. fot, knä, hand och armbåge

Physicool Combination Pack

A-bandage + 150 ml coolant

Tubicool

Unik återanvändbar kylstrumpa som är enkel att trä på!