Köpvillkor

Villkor

I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. Det finns ingen minsta ordergräns utan du väljer själv hur många produkter du vill handla. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar, lagerändringar och uppenbara skrivfel. Quality Commerce Nordic AB kan ej hållas ansvarig för omständigheter vi ej råder över. DHL anlitas för transport av brev och paket och vi följer Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Är du under 18 år krävs godkännande av målsman för att genomföra ett köp. Genom att beställa i vår webbutik har du godkänt köpvillkor på qualitycommerce.se.

Leveranser

Varorna levereras inom 1 - 4 arbetsdagar. Vid kampanjer förbehåller vi oss rätten till längre leveranstider. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av vissa produkter. Detta meddelas dock snarast och du kan då välja att invänta leverans eller annullera din order. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid berörd vara.

Ångerrätt

Du har som privatperson enligt lag om konsumentskydd vid distansavtal, rätt att ångra ett köp. Du måste inom fjorton (14) dagar meddela om du tänker utnyttja ångerrätten och varan måste vara i ursprungsskick. Varorna måste återsändas i obruten förpackning och väl emballerade. Fraktavgifter samt ev. andra avgifter återbetalas ej och köparen står alltid för returfrakt med valfri distributör. Pengar för retur återfår inom 30 dagar från det att vi har varan i retur förutsatt att korrekta bankuppgifter bifogas. Om varan är skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott.

Ej uthämtade paket

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift.

Betalning med Payson  

Betalning med Payson. Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss med VISA, MasterCard eller internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank). Läs mer om Payson här: www.payson.se

Sekretess och skydd av personuppgifter
Alla uppgifter skyddas genom kryptering via SSL.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 Personuppgiftshantering:

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Quality Commerce Nordic AB, org. nr. 559012-2106, benämnd som ”vi” nedan, är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vilka uppgifter samlas in

När du handlar via vår hemsida samlar vi in personuppgifter. Genom att trycka på köpknappen i kassan så godkänner du att vi samlar in uppgifter såsom:

-      Namn

-      Personnummer

-      Adress

-      E-postadress

-      Telefonnummer

Vad används uppgifterna till

När du har lämnat dina personuppgifter till oss  använder vi dessa uppgifter för nedanstående ändamål.

  • För att kunna administrera det köpeavtal vi har ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och leverera din beställning.
  • För analys och recensionstjänster, såsom Google Analytics.
  • För att kunna utveckla våra produkter och tjänster på hemsidan.
  • För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lag


Samtycke

Genom köp via vår hemsida samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom ett skriftligt meddelande till oss. I de fall personuppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan vi inte tillmötesgå begäran om radering.

Delning av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter när det är ett lagkrav eller i övrigt när det är tillåtet enligt lag.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden/personuppgiftsavtal för genomförandet av beställning, betalning, frakt, analys och recension. I dessa fall har vi ingått ett avtal med personuppgiftsbiträdet/personuppgiftsavtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa endast att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Skydd av personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter mot obehöriga, har vi säkerställt att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter ser dem.

Hur länge sparas uppgifterna

Samtliga uppgifter lagras i maximalt 3 år för att vi ska ha möjlighet att hantera eventuella reklamations eller garantiärenden.

Detta gäller ej om det finns annan lagstiftande myndighet som kräver längre tid.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att begära ett registerutdrag.

Om vi mottar en sådan begäran kan det förekomma att vi begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den som begär utdraget. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling om exempel vid någon av de uppgifter som samlats in är felaktig.

I de fall personuppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan vi inte tillmötesgå begäran om radering.

Tillsynsmyndighet och klagomål

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du alltid vända dig till oss via maile eller telefon.

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagsstiftningen och den som anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till dem.

Tillagd i varukorgen